Viên “Dạ dày BSQ”

26/08/2015 bsq 5

Dạng bào chế: Viên nang cứng con nhộng. Qui cách đóng gói: Hộp 2 vỉ thuốc, mỗi vỉ 10 viên, mỗi viên 0,65g. Thành phần: […]